Насмевката е прозор на човековата душа.
Секој насмеан човек е убав човек.
Бидете убави!

Наташа Коцевска е родена 1988 год. во Скопје.

2007 год. завршува средно медицинско училиште во Скопје, отсек-забни техничари.

2011 год. дипломира на Стоматолошкиот факултет во Скопје и се стекнува со стручен назив- стручна стоматолошка сестра.

Од 2014 год. е редовно вработена во ПЗУ Д-р Илиев како стоматолошки асистент.