Д-р Иван Илиев
Д-р Иван Илиев

Д-р Иван Илиев

Специјалист по ортодонција

Насмевката е прозор на човековата душа. Секој насмеан човек е убав човек. Бидете убави!

повеќе
Д-р Елена Михаилова
Д-р Елена Михаилова

Д-р Елена Михаилова

Специјалист по општа стоматологија

Насмевката е прозор на човековата душа. Секој насмеан човек е убав човек. Бидете убави!

повеќе
Наташа Коцевска
Наташа Коцевска

Наташа Коцевска

Стоматолошки асистент

Насмевката е прозор на човековата душа. Секој насмеан човек е убав човек. Бидете убави!

повеќе
Драгана Ѓошев
Драгана Ѓошев

Драгана Ѓошев

Стоматолошки асистент

Насмевката е прозор на човековата душа. Секој насмеан човек е убав човек. Бидете убави!

повеќе